چمدان :  قوپوز از قدیمی‌ترین سازهای عاشیقی است که موسیقی آذربایجان به آن تکیه بسیار دارد. این ساز کهن در میان آذری‌ها به صورت عام «ساز» هم نامیده‌می‌شود.

 

چنگیز مهدی‌پور

 

مهارت ساخت قوپوز در فهرست میراث ملی ایران ثبت شده‌است.

در ادامه  قوپوز نوازی  استاد چنگیز مهدی پور  را بشنوید: