چمدان : وجدانی داور و ارزیاب سازمان میراث فرهنگی کشور گفت: امروز و در بررسی کارشناسی صورت گرفته در اداره کل ثبت آثار و حفظ و احیای میراث معنوی و طبیعی سازمان میراث فرهنگی کشور کشک بیرجندی با نام مهارت سنتی پخت قروت ( غذای محلی خراسان جنوبی) در فهرست آثار ملی میراث فرهنگی ناملموس( معنوی) ثبت شد.
به نقل از خبرگزاری صدا و سیما، وجدانی افزود: در این جلسه ۷ پرونده از خراسان جنوبی مورد بررسی قرار گرفت که در نهایت با ثبت ملی کشک بیرجندی موافقت شد.
وی گفت: ثبت ملی آثار در میراث فرهنگی کشور با هدف حفظ و صیانت از هویت فرهنگی صورت می گیرد .
روز گذشته باهدف معرفی ظرفیتها و غذاهای محلی خراسان جنوبی، از ۱۲۰۰ نفر در برنامه ای با عنوان سفره بنفش بیرجندیها و سرو غذای محلی کشک و بادمجان استان در تالار آبگینه تهران پذیرایی شدند.

شیوه پخت این غذا را در لینک زیر ببینید